O nama – Mold Busters Srbija

Kompanija Mold Busters je počela sa radom 2005. godine u Otavi, Kanada, još u ranim fazama razvoja svesti o štetnim uticajima buđi i lošeg kvaliteta vazduha na ljudsko zdravlje. Kompanija je nastala s ciljem da pomogne vlasnicima kuća i firmi da identifikuju opasnosti u svojim domovima i kancelarijama, kao i da te opasnosti otkloni.

Ubrzan razvoj i širenje kompanije u Kanadi je uslovio potrebu za posebnim ogrankom koji će se baviti bliskom saradnjom sa klijentima, administracijom, i organizacijom projekata. Otuda je pronikla saradnja sa Srbijom 2018. godine, kada smo pokrenuli centar za korisničku podršku i edukaciju.

Naša kancelarija se nalazi u Ulici Aleksandra Dubčeka br. 4, Zemun-Beograd.

Naš kontaktni centar u Srbiji nije klasičan pozivni centar!

U Mold Busters kompaniji se trudimo da edukujemo naše zaposlene kako bi postali „inspektori na telefonu“ i dalje širili znanje o lošem uticaju buđi, azbesta, lošeg kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru.

Ono što ćete naučiti kod nas:

  • Šta je buđ
  • Šta utiče na stvaranje buđi
  • Gde možete pronaći buđ
  • Česti znaci razvoja buđi
  • Šta činiti (a šta ne) nakon što pronađete buđ u svom domu
  • Simptomi izloženosti buđi
  • Kako buđ može da ošteti vaš dom
  • Kako sprečiti buđ