NAŠ TIM I POSLOVNA KULTURA

U Mold Busters d.o.o. cenimo marljivost i talenat!

Naš tim u Beogradu se sastoji od mladih, ambicioznih, vrednih ljudi. Mi smo uigrani, profesionalni i ozbiljni, a u isto vreme otvoreni za šalu i vanposlovne aktivnosti, kako bi sinergija i koordinacija samoga tima uvek bila na maksimumu.

Beogradski tim je u svakodnevnoj komunikaciji sa kanadskim timom, koji se sastoji od inspektora i tehničara, i ova dva tima besprekorno funcionišu i sarađuju.

UPOZNAJTE BUSTERSE

Inspection and Remediation Dream Team:

CHARLIE

CHIEF OF OPERATIONS

ANDREY

Remediation Supervisor

ALLAN

Indoor Environmental Inspector

JESSE

Indoor Environmental Inspector

ANDREW

Remediation Supervisor

SHANE

Senior Remediation Technician

BRYAN

Senior Remediation Technician

ALEX

Remediation Technician

WILLIAM

Remediation Technician

LOGAN

Remediation Technician

TROY

Remediation Technician

JOSHUA

Remediation Technician

Customer Solutions Providers:

JOVAN

Senior Customer Solutions Provider (SCSP)

TEODORA

Customer Solutions Provider (CSP)

PETAR

Administrative Client Support (ACS)

HARIS

Administrative Client Support (ACS)

GORAN

Administrative Client Support (ACS)

Support Team:

MICHAEL

CEO

STEFAN

SEO and Marketing Specialist

RAMADAN

Chief Technology Officer

ANJA

Digital Marketing Manager

JOHN

Healthy Living Advocate & HR

MOE

Accounting and Payroll

MASON

Content Writer

SAVA

Mycologist

KATARINA

Property Management

VINCENT

Machine Learning Engineer

MIHAJLO

UI/UX Designer
PRIDRUŽI SE

NAŠI SERTIFIKATI I LICENCE