NAŠ TIM I POSLOVNA KULTURA

U Mold Busters d.o.o. cenimo marljivost i talenat!

Naš tim u Beogradu se sastoji od mladih, ambicioznih, vrednih ljudi. Mi smo uigrani, profesionalni i ozbiljni, a u isto vreme otvoreni za šalu i vanposlovne aktivnosti, kako bi sinergija i koordinacija samoga tima uvek bila na maksimumu.

Beogradski tim je u svakodnevnoj komunikaciji sa kanadskim timom, koji se sastoji od inspektora i tehničara, i ova dva tima besprekorno funcionišu i sarađuju.

UPOZNAJTE BUSTERSE

Management:

JOVAN

General Manager

DANICA

Assistant Manager

Inspectors:

JESSE

Senior Indoor Environmental Inspector, Remediation Supervisor

ANDREY

Senior Indoor Environmental Inspector, Remediation Supervisor

ALLAN

Senior Indoor Environmental Inspector

LUKA

Senior Indoor Environmental Inspector, Engineer, Senior Customer Solutions Provider

BÉRANGER

Indoor Environmental Inspector, Customer Solutions Provider

ALEKSANDAR

Customer Solutions Provider

Support:

GORAN

Senior Administrative Client Support

STEFAN

Senior Administrative Client Support

JORGE

Administrative Client Support

NATASA

Junior Administrative Client Support

Field Technicians:

HARSHDEEP

Senior Remediation Technician

OLEKSII

Senior Remediation Technician

KARTHICK

Senior Remediation Technician

HARSHDEEP 2.0

Senior Remediation Technician

PETYA

Remediation Technician

ARPAN

Remediation Technician

RICARDO

Remediation Technician

SIMON

Remediation Technician

AHMED

Remediation Technician

MAHMOUD

Remediation Technician

ASHLEY

Remediation Technician

OLEKSANDR

Remediation Technician

SHANE

Remediation Technician

ALEX

Remediation Technician

WILLIAM

Remediation Technician

LOGAN

Remediation Technician

TROY

Remediation Technician

JOSHUA

Remediation Technician

Human Resources / B2B:

MICHAEL

CEO

MOE

Accounting

KEVIN

Accounting and Payroll

ABHINAV

Accounting

VLAD

Legal

AI ROBOT

Co-Pilot

Marketing:

STEFAN

SEO and Marketing Specialist

EMANUEL

Marketing Coordinator

ANJA

Senior Digital Marketing Manager

RAMADAN

Chief Technology Officer

PAVLE

Frontend Developer

DIANA

Graphic Designer

JOHN

Healthy Living Advocate

Mycologists:

DUŠAN

Chief Editor / Mycologist

JELENA

Mycologist

ALEKSANDRA

Mycologist

EMA

Mycologist
PRIDRUŽI SE

NAŠI SERTIFIKATI I LICENCE