NAŠ TIM I POSLOVNA KULTURA

U Mold Busters d.o.o. cenimo marljivost i talenat!

Naš tim u Beogradu se sastoji od mladih, ambicioznih, vrednih ljudi. Mi smo uigrani, profesionalni i ozbiljni, a u isto vreme otvoreni za šalu i vanposlovne aktivnosti, kako bi sinergija i koordinacija samoga tima uvek bila na maksimumu.

Beogradski tim je u svakodnevnoj komunikaciji sa kanadskim timom, koji se sastoji od inspektora i tehničara, i ova dva tima besprekorno funcionišu i sarađuju.

UPOZNAJTE BUSTERSE

Management:

JOVAN

GENERAL Manager

ELI

REGIONAL Manager

Inspectors:

JESSE

Indoor Environmental Inspector

ANDREY

Co-Founder, Indoor Environmental Inspector, Remediation Supervisor

ALLAN

Indoor Environmental Inspector

LUKA

Indoor Environmental Inspector, Customer Solutions Provider (SCSP)

DANICA

Indoor Environmental Inspector, Customer Solutions Provider (SCSP)

BÉRANGER

Indoor Environmental Inspector, Customer Solutions Provider (SCSP)

Solution Center:

GORAN

SENIOR Administrative Client Support (SACS)

STEFAN

SENIOR ADMINISTRATIVE CLIENT SUPPORT (ACS)

Field Technicians:

DUNCAN

Remediation Technician

STEPHANIE

SENIOR Remediation Technician

DAUNIS

SENIOR Remediation Technician

ALMOTACIN

SENIOR Remediation Technician

MICHAEL

Remediation Technician

HARSHDEEP

Remediation Technician

NICHOLAS

Remediation Technician

ASAD

Remediation Technician

GREG

Remediation Technician

SHANE

Remediation Technician

ALEX

Remediation Technician

WILLIAM

Remediation Technician

LOGAN

Remediation Technician

TROY

Remediation Technician

JOSHUA

Remediation Technician

Human Resources:

MICHAEL

GENERAL MANAGER

MOE

Accounting and Payroll

VLAD

LEGAL

JOHN

HR Robot Helper

Marketing:

STEFAN

SEO and Marketing Specialist

EMANUEL

MARKETING COORDINATOR

ANJA

Digital Marketing Manager

RAMADAN

Chief Technology Officer

JOHN

Healthy Living Advocate

Mycologists:

dusan

DUŠAN

Chief Editor / Mycologist

JELENA

Mycologist

ALEKSANDRA

Mycologist

EMA

Mycologist

SAVA

Mycologist
PRIDRUŽI SE

NAŠI SERTIFIKATI I LICENCE