NAŠ TIM I POSLOVNA KULTURA

U Mold Busters d.o.o. cenimo marljivost i talenat!

Naš tim u Beogradu se sastoji od mladih, ambicioznih, vrednih ljudi. Mi smo uigrani, profesionalni i ozbiljni, a u isto vreme otvoreni za šalu i vanposlovne aktivnosti, kako bi sinergija i koordinacija samoga tima uvek bila na maksimumu.

Beogradski tim je u svakodnevnoj komunikaciji sa kanadskim timom, koji se sastoji od inspektora i tehničara, i ova dva tima besprekorno funcionišu i sarađuju.

UPOZNAJTE BUSTERSE

Inspection and Remediation Dream Team:

CHARLIE

CHIEF OF OPERATIONS

ANDREY

Remediation Supervisor

ALLAN

Indoor Environmental Inspector

JESSE

Indoor Environmental Inspector

DANIEL

Indoor Environmental Inspector

AHMED

Senior Remediation Technician

ANDRES

Senior Remediation Technician

PATRICK

Remediation Technician

SHANE

Remediation Technician

NAMARA

Remediation Technician

DOMENIC

Remediation Technician

DEVIN

Remediation Technician

BRADY

Remediation Technician

ISRAEL

Remediation Technician

ENRIQUE

Remediation Technician

AUSTIN

Remediation Technician

TRAVIS

Remediation Technician

ALEX

Remediation Technician

WILLIAM

Remediation Technician

LOGAN

Remediation Technician

TROY

Remediation Technician

JOSHUA

Remediation Technician

Customer Solutions Providers:

JOVAN

Senior Customer Solutions Provider (SCSP)

TEODORA

Customer Solutions Provider (CSP)

FILIP

Customer Experience Specialist (CES)

PETAR

SENIOR Administrative Client Support (SACS)

HARIS

SENIOR Administrative Client Support (SACS)

GORAN

SENIOR Administrative Client Support (SACS)

Support Team:

MICHAEL

CEO

STEFAN

SEO and Marketing Specialist

RAMADAN

Chief Technology Officer

ANJA

Digital Marketing Manager

JOHN

Healthy Living Advocate & HR
elena

ELENA

Accounting and Payroll
stefan

STEFAN

VIDEO

EMANUEL

MARKETING COORDINATOR

MASON

Content Writer
dusan

DUŠAN

Mycologist

SAVA

Mycologist

KATARINA

Property Management

VINCENT

Machine Learning Engineer

PAUL

DESIGNER

VLAD

LEGAL
PRIDRUŽI SE

NAŠI SERTIFIKATI I LICENCE